fredag 7 mars 2014

Bryggning: Vattenkemi del2 (produkter för modifering)

I den här andra delen tänke jag gå igenom dom produkter som finns att köpa för att modifera sitt bryggvatten. Del1 innehåller vilka salter och nivåer på dessa man skall/bör ha. Den hittar ni här.

Något att bli medveten om när man börjar med vattenmodifering och att inhandla grejer för det är att man aldrig bara kan höja en specifikt salts värde, utan man får alltid något annat höjt "på köpet" så att säga. Så det gäller att hålla tungan rätt i munnen kan man säga.

Följande produkter för modifering av vatten finns:

Kalciumsulfat
Innehåller kalcium och sulfat. Brygger man en IPA med lågt kalcium och sulfatvärden så är det ypperligt att tillsätta detta i koket. Var dock uppmärksam på gränsvärdena som står i första delen.

Kalciumkarbonat
Innehåller kalcium och karbonat. Innehåller som namnet antyder kalcium och karbonat. Finns oftast inget skäl att tillsätta detta i något annat än mäsken framförallt eftersom det är svårlösligt. På verkar vattnets hårdhet och därmed i förlängningen pH under mäskningen.

Kalciumklorid
Innehåller kalcium och klorid. Används med fördel i mörka öl i koket för att ge fyllighet till ölet, förutsatt att man har låga kalcium och kloridnivåer.

Magnesiumsulfat
Som namnet antyder så innehåller den här både magesium och sulfat. Med tanke på att även malten innehåller magnesium så är detta helt överflödigt för flertalet bryggare att tillsätta, såvida man inte har ett högt kalciumvärde men lågt sulfatvärde och vill brygga humliga öl. I värsta fall kan man slå i "magnesiumtaket" iom att det är ganska svårt att veta hur mycket magnesium som malten tillför. Har man en stor maltnota så kanske man redan är uppe i en bra nivå? 

Mjölksyra
Används för att sänka pH under mäskningen om man har ett hårt (högt karbonatvärde) vatten. Införskaffa pH stickor om du kör på detta så du kan mäta och verifiera ditt pH.

pH-stabilisator
Oberoende vilket vatten du har kommer den här produkten ge dig ett bra mäsk pH. Kan alltså både justera pH:t upp och ner i mäsken.

Vad skall jag köpa?
Bra fråga höll jag på att säga. :) Nej, skämt åsido. Svaret är tyvärr inte svart eller vitt utan det beror på vad du har för vatten och vilka stilar du brygger. Har du ett vatten som är ganska fattigt på samtliga salter (detta är det vanligaste i vårt avlånga land) så kommer du komma långt med att köpa kalciumsulftat (till humliga öl), kalciumklorid och kalciumkarbonat (till maltiga öl). Det kommer du klara dig med på de absolut flesta ölstilarna.

Har du däremot ett högt karbonatvärde får du troligtvis inhandla mjölksyra för att brygga ljusare öl alternativt pH-stabilisator. Har du högt kalcium värde men samtidigt lågt sulfatvärde så får du köpa magnesiumsulfat för att höja ditt sulfatvärde för humliga öl osv.

Jag kan fortsätta i evigheter med olika exempel hit och dit. Som sagt, ta reda på vilka värden du har i ditt vatten så du vet vad du utgår ifrån och tänk till på vilka stilar du brygger och köp in grejer därefter.

Säg gärna till om ni hittar felaktigheter i den här texten. Jag är absolut ingen expert på det här ämnet och kan mycket väl ha missuppfattat något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar